Δώστε την ηλικία σας :
Δώστε το βάρος σε kg :
Δώστε το ύψος σε cm :
Δραστηριότητα (1.2 - 2.2) :
% μείωσης θερμίδων :

Kcal B. μεταβολισμού :
Kcal με δραστηριότητα :
Kcal που περικόπτονται :
Kcal προγράμματος :