Γλυκαιμικος δείκτης :
Υδατάνθρακες τροφής :

Γλυκαιμικό φορτίο :